Maminky, zbystřete! Těhotenství není důvodem pro vyhazov

20. 4. 2017

Pro většinu žen je očekávání potomka tím nejkrásnějším obdobím v životě. S příchodem těhotenství se ale o slovo často přihlásí také spousta otázek spojených mimo jiné i s tím, na co máte jako nastávající matky v práci nárok. Ať už jste ve firmě nováčkem, či zkušenou pracovnicí přinášíme vám přehled o tom, jak je to s těhotenstvím v zaměstnání.

Těhotenství v pracovním poměru na dobu neurčitou

Pracovní poměr na dobu neurčitou přináší pro budoucí maminky řadu výhod. Jednou z nich je institut tzv. ochranné doby, což je období, kdy je zaměstnanec z nějakého důvodu „ohrožen“. Těhotné ženy jsou v ochranné lhůtě po celou dobu těhotenství včetně času, kdy čerpají mateřskou a následně rodičovskou dovolenou. Zákon je tak až do okamžiku řádného návratu zpět do práce chrání před případným vyhazovem.

Zákon drží nad ženami ochrannou ruku navíc ještě předtím, než bylo těhotenství zjištěno. „Pokud zpětně dokážete, že jste byla v době doručení výpovědi těhotná, výpověď z pracovního poměru bude neplatná,“ uvádí Ondřej Wysoglad, ředitel personální agentury Adecco ČR, a dodává, že ať už narození svého potomka s nadšením plánujete, nebo naopak ještě vůbec netušíte, že jste „v tom“, ztráta pracovního místa vám jen tak lehce nehrozí.

V případě, že byste ještě před zjištěním těhotenství na nátlak zaměstnavatele podepsala výpověď dohodou a následně ji chtěla vzít zpět, můžete dohodu napadnout a celou věc nechat právně ošetřit.

Ohledně zákazu výpovědi v ochranné době z důvodu těhotenství však existují dvě výjimky. „Jde především o případy, kdy vám zaměstnavatel dá v ochranné době výpověď pro organizační změny. To může nastat, pokud se ruší zaměstnavatel nebo jeho část, či přemísťuje-li se zaměstnavatel či jeho část,“ uvádí Wysoglad.

V případě přemístění vám však výpověď nehrozí, pokud k němu došlo v mezích místa či míst, kde má být dle pracovní smlouvy práce vykonávána. Pokud se pracoviště přemístilo například pouze v rámci budov pracovního komplexu, nebude tato změna důvodem k propuštění. Při stěhování v rámci obce už ale může být rozhodující přesná specifikace místa výkonu práce v pracovní smlouvě.

„Pokud se zaměstnavatel bude stěhovat například z městské části Praha 1 na Prahu 3 a ve smlouvě bude jako místo výkonu práce uvedena obecně Praha, nebude to dostatečným důvodem pro propuštění. Jinak tomu ale může být v případě, kdy smlouva uvádí konkrétně Václavské náměstí. Pak už by stejné stěhování mohlo být důvodem k oprávněnému ukončení pracovního poměru,“ vysvětluje Wysoglad.

Pracovní poměr na dobu určitou

Ochranná doba neplatí pro ženy, které mají pracovní poměr na dobu určitou. Pokud vám tedy neskončí pracovní poměr z jiných důvodů (např. dohodou, okamžitým zrušením pracovního místa či výpovědí), ani se zaměstnavatelem neuzavřete dohodu o změně pracovního poměru na dobu neurčitou, spolu se smlouvou skončí také vaše práce. Ačkoli je těhotenství a čerpání mateřské i rodičovské dovolené dobou, kdy má zaměstnavatel při rozvázání pracovního poměru velmi svázané ruce, ani jedno neovlivní skončení pracovního poměru uplynutím doby sjednané ve smlouvě.

Co když jsem ve zkušební době

V případě, že jste zrovna nastoupily do nové práce, s vámi zaměstnavatel může sjednat zkušební dobu, aby zjistil, zda jste na vybranou pozici vhodnou kandidátkou. Pokud vám zruší pracovní poměr ještě ve zkušební době, ani v tomto případě nejste chráněna ochrannou lhůtou a zaměstnavatel ani nemá povinnost vám oznámit důvod zrušení pracovního poměru.

Musíte jít v práci s pravdou ven?

„Neexistuje žádný zákonný předpis, který by stanovil, kdy musíte těhotenství svému zaměstnavateli oznámit. Zákon vám nicméně uděluje povinnosti ohlásit mu svůj odchod na mateřskou dovolenou, což je zpravidla 6 až 8 týdnů před plánovaným porodem,“ říká ředitel Adecco ČR, který všem budoucím maminkám doporučuje, aby tuto pracovní překážku zaměstnavateli sdělily s dostatečným předstihem.

Ideálně cca 2 až 3 měsíce dopředu tak, aby měl zaměstnavatel čas se připravit na vaši nepřítomnost, případně vás mohl přeřadit na jinou pracovní pozici, pokud například pracujete v nepřetržitém provozu nebo v provozu se zvýšeným rizikem (např. chemický průmysl), a nemůžete tak kvůli těhotenství nadále pracovat v původním režimu.

Změna náplně či časového harmonogramu práce v těhotenství

Zákon u budoucích maminek omezuje, nebo úplně zakazuje celou řadu činností. Těhotné ženy například nesmí vykonávat práci v noci, přesčas či fyzicky náročné úkony. Zákon jim nepovoluje ani práci v mrazech nebo s nebezpečnými látkami. Kompletní přehled zakázaných činností lze najít na webu ministerstva práce a sociálních věcí. Za takové situace je nutné ženu přeřadit na jinou práci. Stejně tak musí zaměstnavatel zajistit i změnu časového harmonogramu těhotné ženy pracující v noci, a to typicky přeřazením na denní směny.

Pokud přeřazení na jinou práci není možné, a zaměstnavatel vám tak nemůže dát práci v dané činnosti i rozsahu, vzniká překážka na straně zaměstnavatele. Za její dobu vám náleží finanční kompenzace ve výši nejméně 60 % vašeho průměrného měsíčního výdělku. O samotném uplatnění této překážky včetně jejího zrušení pak rozhoduje zaměstnavatel.

Vstřícnější musí být zaměstnavatel také v situaci, kdy bude mít nastávající maminka problém s nastavenou pracovní dobou například kvůli ranním nevolnostem. V takové situaci by měl ženě umožnit například práci v odpoledních směnách. Zaměstnavatel ale nemusí těhotné ženě vyhovět v případě, kdy její žádosti brání vážné provozní důvody.

A jak je to s návratem do práce z mateřské a rodičovské dovolené?

Zaměstnavatel má povinnost vám držet pracovní místo do tří let věku dítěte. V případě, že se vám narodí druhé dítě a vy plynule navážete z rodičovské dovolené znovu na mateřskou (a následně znovu na rodičovskou) platí stejná pravidla jako u prvního potomka – pracovní místo vám zaměstnavatel musí podržet do tří let věku dalšího dítěte.

„Pokud se do práce vrátíte hned po mateřské dovolené, tedy zhruba po 28 týdnech, máte ze zákona nárok na svou původní pozici. V případě jejího zrušení vám náleží adekvátní místo dle pracovní smlouvy,“ uvádí Wysoglad.

V případě, že jste tedy před čerpáním mateřské dovolené pracovala v obchodním oddělení na sekretariátu, a tato pozice byla mezitím zrušena, budete odvolána na stejnou práci v jiném oddělení. I zde však existuje výjimka vyplývající z přemístění zaměstnavatele. Pokud by v době čerpání vaší mateřské dovolené došlo k jeho přestěhování mimo místo výkonu vaší dosavadní práce, po návratu do zaměstnání byste již nebyla nadále chráněna zákonem a zaměstnavatel by s vámi mohl pracovní poměr ukončit.

V případě návratu po rodičovské dovolené sice nemáte nárok na své původní místo, měla byste ale být zařazena na pozici, která odpovídá druhu a náplni práce vymezené ve vaší pracovní smlouvě.

Pokud jste před odchodem na mateřskou a rodičovskou dovolenou pracovala třeba na pozici hypoteční bankéřky a tato pozice byla mezitím zrušena, může vás zaměstnavatel zaměstnat na pozici bankéřky nebo hypoteční bankéřky na jiné pobočce. V případě přestěhování zaměstnavatele v době čerpání rodičovské dovolené platí stejná pravidla jako u mateřské dovolené.

 
Maminka
Maminka
Psychologie
Revlon
Lmc
CA
Euro Guidance
Alza
Office
Organic Beauty
Dercos
Vichys